Secretaressedag…

‘Oh ja, nationale secretaressendag…’ denk ik een fractie van een seconde, maar meteen daarna realiseer ik mij dat ik geen cadeautje hoef te bedenken. Dit jaar geen mooie verzen van Huub Oosterhuis of een groot boeket bloemen. Dit jaar hoef ik niets te kopen. Ik heb geen secretaresse meer. Na jaren werken merkte ik dat er... Lees verder →

Advertenties

#JongeGezinnenLunch

Er zat vaart in het programma en dat moest ook wel: er was maar 75 minuten tijd om ongestoord, zonder jengelende kinderen, met elkaar te praten, dus die tijd moest goed benut worden 😉 Terwijl er bijna 30 kinderen in groepjes door het gebouw renden op zoek naar de verschillende onderdelen van de vijfkamp, gingen... Lees verder →

Liturgie Stille Week 2016

In dit boekje vind je de liturgieën van de vieringen in de Stille Week. De leden van de Gereformeerde Kerk Ottoland hebben dit boekje thuis ontvangen als uitnodiging om mee te vieren. Liturgieboekje 2016 Dit jaar hebben we voor het eerst de mogelijkheid gegeven om mee te doen aan de voetwassing. Al jaren praten we... Lees verder →

Leef!

Drie dagen gingen vooraf aan deze feestelijke Paasdag. Dat is in de Gereformeerde Kerk Ottoland gevierd met een dienst die eigenlijk als een drieluik uitgesmeerd was over de afgelopen dagen. In die drie dagen was water een centraal thema. Bij de ingang van de kerkzaal en hier in de liturgische schikking staat een groot watervat. En... Lees verder →

Water dat leven geeft

Zoals ik ben kom ik, mijn ziel als een oude regenjas - gescheurd verschoten vuil - Zoals ik ben kom ik, mijn lippen hebben U bespot, verloochend, vervloekt: "Zie de Mens" - Zoals ik ben kom ik, Jezus. Mijn leven is donker - troebel als een vervuild meer - neem mij in Uw hand vergeef... Lees verder →

Pasen

Aan dagen van lijden en dood is een einde gekomen. Het graf is leeg. Jezus leeft! In de bijbel wordt volop beelden gebruikt die te maken hebben met groei en bloei en vrucht dragen. Ook voor ons is dat belangrijk, omdat deze beelden ons leren dat geloven niet alleen iets is dat van binnen zit... Lees verder →

Stille Zaterdag

Heel lang is het de gewoonte geweest om mensen te dopen in de nacht voor het Paasfeest. In lijn met die traditie denken wij in dit deel van de viering aan de doop die we misschien zelf wel hebben ondergaan. Het water dat over ons is uitgestort, dat een schrikreactie geeft bij een pasgeboren kind,... Lees verder →

Een slag van de hamer

Jezus zei: 'Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.’ Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen Wild om den spijker toen 'k den hamer hief - Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -' En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen. Ik... Lees verder →

Goede Vrijdag

Vanaf het moment dat Jezus gevangen genomen is tot en met zijn sterven wordt Jezus overspoeld door golven van eenzaamheid. Zijn leerlingen laten Hem in de steek – zelfs door God voelt Hij zich verlaten. Hij is als een drenkeling die ondergaat in het donkere water van de zee. Jezus’ dood wordt dan ook vergeleken... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑